SKĀBBARĪBAS BLIETĒTĀJS

Ļoti labas skābbarības atslēgvārdi ir ĀTRUMS UN BLĪVUMS.

Latvijā ražotais blietētājs Mr. SiloPress:
    • Par 35 % palielina skābbarības ielikšanas ĀTRUMU.
    • Skābbarības BLĪVUMU palielina no 650 kg/m3 līdz pat 900 kg/m3

       (ja zaļmasas sausna ir 35 %).

 

Iegūtais rezultāts:
    • Vairāk skābbarības vienā tranšejā.
    • Vieglāka skābbarības nogriešana pie izēdināšanas.
    • Sausnas zudumi samazināti par līdz pat 20%.
    • Līdz 20 % liela degvielas ekonomija un mazāk patērētā laika.

logo_MrSiloLevel_RGB.jpg
izlidzinatajs.jpg

SKĀBBARĪBAS IZLĪDZINĀTĀJS

Mr. SiloLevel skābbarības izlīdzinātājs ļauj ātrāk izlīdzināt un pēc tam sablietēt svaigo masu. Mazajām tranšejām ar abiem agregātiem iespējams aprīkot vienu traktoru, izlīdzinātāju liekot kardāna pusē, bet blietētāju pretējā pusē, tādējādi paaugstinot efektivitāti.
Izlīdzinātājs nodrošina kvalitatīvāku skābbarības ielikšanu, īpaši ja svaigā masa tiek pievesta ļoti intensīvi.