SKĀBBARĪBAS BLIETĒTĀJS

Ļoti labas skābbarības atslēgvārdi ir ĀTRUMS UN BLĪVUMS.

Latvijā ražotais blietētājs Mr. SiloPress:
    • Par 35 % palielina skābbarības ielikšanas ĀTRUMU.
    • Skābbarības BLĪVUMU palielina no 650 kg/m3 līdz pat 900 kg/m3

       (ja zaļmasas sausna ir 35 %).

 

Iegūtais rezultāts:
    • Vairāk skābbarības vienā tranšejā.
    • Vieglāka skābbarības nogriešana pie izēdināšanas.
    • Sausnas zudumi samazināti par līdz pat 20%.
    • Līdz 20 % liela degvielas ekonomija un mazāk patērētā laika.

© 2015 by AnAgro.